Sök efter produkt…

 1. Data- och Integritets policy
 2. Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. När man registreras sig som kund eller säljare godkänner man att Kvibergs Överskottslager AB lagrar dina personuppgifter såsom för och efternamn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress. Dessa uppgifter använder vi enbart i syfte att fakturera och kommunicera med Kvibergs Överskottslager AB som kund eller säljare. Uppgifterna kommer inte säljas eller överlåtas. Om du inte längre vill ha dina uppgifter registrerade hos oss skall en skriftlig uppsägning eller via e-post skickas till Kvibergs Överskottslager AB på samma angivna e-post adress som ni registrerade vid anmälningstillfället.
 
 1. Inledning/Presentation
Kvibergs Överskottslager AB är ett företag som i mer än 50 år specialiserat sig på att sälja, förmedla och värdera för i huvudsak stat och kommun, myndigheter, privata företag, konkursförvaltare samt privata inlämnare. Kvibergs Överskottslager är en av Sveriges äldsta och mest erfarna att sälja och värdera fordon, maskiner, entreprenad, alla sorters partier,guld,klockor,antikt m.m.  
 1. Försäljningsmetoder/Kunder/Uppdragsgivare
Vi kan erbjuda våra kunder/ uppdragsgivare en av marknadens bredaste försäljningsupplägg. Välj själv hur Ni vill sälja er egendom.
  • Onlineauktion
  • Online/På platsauktion vi ombesörjer allt på onlineauktion/påplats för uppdragsgivaren
  • Online/Köp Nu auktion/ Auktion med möjlighet att köpa direkt
  • Anbudsförsäljning onlineanbud eller platsanbud
  • Vanlig försäljning  Se öppettider
  • Det går att bjuda hela dygnet till auktionen avslutas
 
 1. Onlineauktion/På platsauktion
Objekt som utbjudes till försäljning online/påplats auktion eller anbud  finns för visning och leverans hos Kvibergs Överskottslager eller anvisad plats. Objekt som auktioneras ut säljs i befintligt skick.Det åvilar köpare att själv kontrollera och godkänna  objektens skick, pris, ålder, beskrivning m.m. Moms tillkommer på bud. Om ej moms tillkommer står det i objektbeskrivningen. Inropsavgift tillkommer på objektet, på denna tillkommer alltid moms. Online/På platsauktioner hålls regelbundet på www.kvibergsoverskott.se Visning sker på anvisad plats i objektbeskrivningen. För att kunna bjuda måste man registrera sig som kund hos Kvibergs Överskottslager AB. Påplatsauktion vi hjälper våra uppdragsgivare  exempel företagare,myndigheter, konkursförvaltare att sälja deras objekt på olika platser. Det innebär att objektet står kvar hos uppdragsgivaren och även i vissa fall lämnas ut av uppdragsgivare. Se tid och plats objektbeskrivningen. I vissa fall kan uppdragsgivaren beskriva och testa objektet, påplatsauktionkan i vissa fall ej vara så utförlig som på egen plats, men sker alltid enligt Kvibergs Överskottslagers riktlinjer OBS! Alltid bäst att bilda sig en egen bedömning av objektet se visningsdagar objektlista. Auktionen avslutas vid ett bestämt klockslag, dock fortsätter auktionen med 3 minuters intervaller om någon lägger ett bud inom 3 minuter före utsatt avslutstid. Köpare är den som vid auktionens slut lagt det högsta budet under förutsättning att reservationspris uppnåtts i de fall reservationspris är åsatt objektet. Kvibergs Överskottslager AB kontaktar den som lagt det högsta budet inom 3 dagar via e-mail, telefon eller fax. Skickad faktura via e-mail anses som tagen kontakt. Den som lagt det högsta budet är bunden av detta. Faktura på inropat objekt skickas via e-mail  och har betalningsvillkor 5 dagar efter avslutad auktion. För det fall kontakt inte tas enligt ovan inom 3 dagar har Kvibergs Överskottslager AB rätt att debitera inropsavgift samt  erbjuda objektet till andra budgivare. Kvibergs Överskottslager AB friskriver sig från allt ansvar för skada, förlust och följdskador som kan åsamkas budgivare eller dennes uppdragsgivare på grund av tekniska fel, kommunikationsproblem etc. Kvibergs Överskottslager AB har heller inte något ansvar för att bud ej registreras,kontakt ej etableras efter budgivningen eller fel budgivare kontaktas.  
 1. Visning/besiktning/undersökningsplikt
Tider och plats för visning och besiktning av objekt kan variera, tider aviseras i objektbeskrivningen. Det ankommer på budgivare att själv bilda sig en uppfattning om objekten och sedan bjuda vad man själv anser objektet vara värt. Alla objekt säljes i befintligt skick. Den information som lämnats om objekten är endast en allmän översikt och inte bindande i detalj.  
 1. Reservationspris
Objekt som bjuds ut har i vissa fall ett reservationspris då uppdragsgivare önskar detta. Det högsta bud som lagts kontrolleras mot reservationspriset. Om reservationspriset är uppnått när auktionen är slut skickas en faktura till den som har högsta budet. Fakturan kommer till den e-mail adress som har uppgivits vid registreringen.  
 1. Betalningsvillkor
Full betalning ska ske 5 dagar efter avslutad auktion enligt utskickad faktura, genom insättning på bankgiro 5958-4995 innan avhämtning av objekt. OBS! Efter betalning maila eller faxa insättningskvitto. Viktigt !  Tag med insättningskvittens och faktura.  
 1. Köparens betalningsansvar
Om betalning ej fullföljs har Kvibergs Överskottslager rätt att vidtaga en eller flera åtgärder. I samtliga fall äger Kvibergs Överskottslager rätt att erhålla ersättning för kostnader beträffande förvaring,transporter,nödvändiga reparationer, försäljningskostnader,försäkringar och andra kostnader hänförliga till objektet. Kvibergs Överskottslager äger rätt att omförsälja ej betalda objekt utan att meddela köparen samt att ta ut ersättning för samtliga återstående fodringar bolaget har gentemot köparen.  
 1. Betalda ej avhämtade objekt
För objekt som ej avhämtas inom sju arbetsdagar efter köpet debiteras en förvaringsavgift om 300 kr per dygn samt eventuella hanteringskostnader. För objekt som ej avhämtas inom 22 arbetsdagar äger Kvibergs Överskottslager rätt att vidtaga följande åtgärder. Kvibergs Överskottslager AB har full och oinskränkt rätt att bestämma utropspris samt om objektet skall åsättas rservationspris eller ej. Kvibergs Överskottslager AB äger rätt att ur influtna medel uttaga ersättning för samtliga fodringar som bolaget har gentemot köparen.  
 1. Hämtning
Inga objekt lämnas ut innan full betalning skett. Utlämning sker på åsatt plats och tid enligt faktura. Om någon annan hämtar objektet för Er meddela vem det är, samt skicka med Insättningskvittens och faktura.  
 1. Fordonsgarantier, finansiering, försäkring, transporter, registrering m.m.
 
 1. Moms
P-bilar säljs ink.moms om inget annat står i objektbeskrivningen. Övriga fordon och övriga objekt säljes exklusive.moms.   Försäljning Företag inom EU med internationellt V.A.T.nr som är godkänt behöver ej betala moms på objektet ej heller på inropsavgiften. Vid köp av registrerade objekt  måste dock momsen f.n 25% betalas tills godkända handlingar  har inkommit att objektet har lämnat landet, depositionen på fordon blir dock aldrig lägre än 5000 kr oberoende av nivån på momsen. Vid köp av oregistrerade objekt  måste moms f.n. 25% betalas tills godkända handlingar  har inkommit att objektet har lämnat landet, depositionen på oregistrerade objekt blir dock aldrig lägre än 1000 kr. Vid köp av objekt med ej avlyftbar moms för registrerade objekt 5000 kr, på oregistrerade objekt ingen deposition. För fordon: Svenska registreringsskyltar monteras av. Depositionen återbetalas när godkända handlingar inkommit till Kvibergs Överskottslager inom 15 dagar efter kvittots datum. Köparen skall till Kvibergs Överskottslager lämna IBAN konto, Swiftadress samt det korrekta namnet på konto innehavaren. Vid avhämtning ska köparen kunna legitimera sig.   Försäljning Privatpersoner inom EU. Köparen betalar alltid moms på köp, inropsavgifter och andra tjänster inom Sverige. En deposition betalas för registrerade objekt med 5000 kr för oregistrerade betalas ingen deposition. Depositonen återbetalas när godkända handlingar  inkommit om att objektet lämnat landet. Bevisen skall vara Kvibergs Överskottslager tillhanda inom 15 dagar efter kvittots datum. Köparen ska till Kvibergs Överskottslager lämna IBAN konto Swiftadress samt det korrekta namnet på konto innehavaren. För fordon: Svenska registreringsskyltar monteras av. Vid avhämtning ska köparen kunna legitimera sig.   Exportförsäljning utanför EU Köparen betalar ingen svensk moms, dock måste momsen deponeras på både vara och inropsavgift tills godkända handlingar  inkommit om att objektet lämnat Sverige Vid köp av registrerade objekt måste dock momsen f.n. 25% betalas tills godkända handlingar har inkommit att objekten har lämnat landet, depositionen på fordon blir dock aldrig lägre än 5000 kr oberoende av nivån på momsen. Vid köp av oregistrerade objekt måste moms betalas f.n. 25% tills godkända handlingar  har inkommit att objektet har lämnat landet, depositionen på oregistrerade objekt blir dock aldrig lägre än 1000 kr  oberoende av nivån på momsen. Depoisitonen återbetalas när godkända handlingar inkommit till Kvibergs Överskottslager att objektet har lämnat landet. Bevisen skall vara Kvibergs Överskottslager tillhanda inom 15 dagar efter kvittots datum. Köparen skall till Kvibergs Överskottslager lämna IBAN konto, Swiftadress samt det korrekta namnet på konto innehavaren. För fordon:Svenska registreringsskyltar monteras av Vid avhämtning ska köparen kunna legitimera sig.